Учество во проект на Здружението Банка за храна МК

ЈУДГ “Буба Мара” учествуваше во проект на Здружението Банка за храна МК, хуманитарна и непрофитна организација посветена на намалување на сиромаштијата и гладот во РСМ.

Се споделија искуствата со храна во нашата градинка при начинот на селекција на храната и на кој начин истата која не се користи може да се компостира и да се добие производ - ѓубриво кое би се користело за растенијата, цвеќињата и дрвјата кои се засадени во нашиот двор.

Во нашата градинка се одреди место кое ќе служи како компост простор и каде ќе се складира храната која се фрла, а за истото се погрижија одговорните лица во нашата градинка.