Јаслениот дел во објект “Пчелка 2” е целосно реновиран

Јаслениот дел во објект “Пчелка 2” е целосно реновиран:

- сменет е подот
- електричната инсталација
- осветлувањето
- искречени се ѕидовите

Ново катче за најмалите дечиња. 

*Реновирањето продолжува и понатаму во сите останати занимални и други простории во градинката.