Нечиста Стана

На ден 26, 27 и 28.07.2021 во салата на објект “Буба Мара” се реализираше куклена театарска претстава за деца подготвена од педагогот и воспитниот тим на градинката.
Театарската куклена претстава беше со наслов “Нечиста Стана”.
Целта на претставата беше да се поттикнат позитивни емоции кај децата, чувство на сигурност како и стекнување, проширување и продлабочување на културно-хигиенски навики.
Учествуваа сите деца на возраст од 2-6 години.