ЈУДГ “Буба Мара” се подготвува за почетокот на новата учебна година

Извршена е целосна дезинфекција на сите простории низ објектите:

- Буба Мара
- Буба Мара 1
- Сонце
- Пчелка 1
- Пчелка 2
- Лавче