Адаптација на дете

Адаптацијата на детето во градинка за секое семејство претставува голема промена во динамиката, навиките и начинот на живеење. 
 
Од што најмногу зависи адаптацијата на детето во градинка?
Можни реакции на детето во периодот на адаптација.
Процес на адаптација на детето.
 
Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: