Општина Аеродром обезбеди дидактички материјал за градинка "Буба Мара"

Во буџетот на општина Аеродром во тековната 2021 година, меѓу другото, беа предвидени средства наменети за дидактички средства за градинките.

Дидактичките средства се за деца на возраст од 0-6 години. Играчките служат за развој на фантазија, креативност, интелектуални способности, развој на моторика, ориентација во простор, логичко мислење, поттикнување на слушните сетила кај малите деца, развој на трпеливост, упорност, планирање, самодоверба.

Децата имаат можност да манипулираат со предметите низ игра, развивајќи ја координацијата помеѓу сетилата и моториката. Предност на овие играчки е зајакнување на способноста за логичко расудување и размислување и истовремено поттикнување на когнитивниот развој на детето.