Мојата градинка

"Мојата градинка" - конструктивна игра

Објект - "Лавче"

Возрасна група 2-4 години

Цел - Да се поддржува во обидите да изгради, создаде нешто ново, при користење на разновидни материјали и предмети.