Во боите на татковината

Одбележување на празникот “8-ми Септември”.

Деца на возраст од 2-6 години од сите наши објекти.

Цел: Да се поттикне љубов и почит кон татковината, чувство на припадност кон групата, позитивни другарски односи, емпатија, толеранција…

Играме и пееме за татковината со другарчињата!

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: