Згазни ја опашката

“Згазни ја опашката” - подвижна игра

5-6 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне координација на телото при основните движења, способност за препознавање, воочување и именување на броеви до 6. Развој на цртачки  способности кај децата.