Препознај по боја и форма

Возрасна група 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се развиваат способности за класификација според боја и форма.