Опасна случка - вардете се стихови

5-6 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за заучување на стихови наизуст; правилен поврзан говор; креативно изразување на фантазијата.