Да го исчистиме светот 3

Светска акција “Да го исчистиме светот”

Објект: Буба Мара

Децата и персоналот на ЈУДГ “Буба Мара” активно учествуваа во светската акција “Да го исчистиме светот”

Акцијата се реализираше во сите објекти на нашата градинка. Децата заедно со воспитно-згрижувачкиот кадар и останатиот персонал на градинката ги чистеа дворовите на градинките и изработија креативни изработки кои беа поставени во дворовите.

Садевме садници и со пароли прошетавме низ блиската околина поттикнувајќи ги случајните минувачи да се грижат за животната средина во која растеме и се развиваме.