Одговорна и рационална потрошувачка на вода

Проект - Интеграција еколошката едукација 

5-6 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне свест за рационално користење на водата, стекнување на основни знаења за употребата и вредноста на водата во зачувување на здравјето.