Подај ја топката на другарчето

Возрасна група 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се поттикне развојот на координацијата и силата на екстремитетите.