Светски ден на насмевката

Објект "Лавче"

Возрасна група од 2-6 години