Моите права, моите обврски, моите другарчиња

Детска недела

“Моите права, моите обврски, моите другарчиња”

Објект - Буба Мара 1

Деца од 3-4 и 5-6 години