Играме, цртаме на плочник и изработуваме постер

Детска недела 

Запознавање со правата и обврските на децата

“Играме, цртаме на плочник и изработуваме постер”

Објект - Буба Мара

Деца од група од 3-4, 4-5 и 5-6 години

Да се поттикне креативно изразување на претставите преку колективно и индивидуално цртање, негување интерес  кон правата и обврските на децата во градинката и надвор од неа и чувство  на љубов и емпатија.