За да бидам здрав како дрен, вежбам секој ден

“За да бидам здрав како дрен, вежбам секој ден” - натпреварувачки игри

ДЕТСКА НЕДЕЛА

Објект - Буба мара 1

Деца од 3-4 и 5-6 години

Да се усовршуваат основните природни движења: одење, трчање, скокање, провлекување.