Овошје и зеленчук

Детска недела

Објект - Пчелка 2

Деца во групи од 2-3, 3-4 и 5-6 години.

Математичка игра - “Класификација на овошје и зеленчук” - 3-4 години

“Овошје и зеленчук полни со витамини” - лепење со колаж - 2-3 и 5-6 години

Да се развиваат способности за класификација според боја, форма, големина, вид и род; да се запознаат со вистинската вредност на витамините и нивно вметнување во исхраната.