Чадорче

"Чадорче" - ликовна игра

Возрасна група 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се поттикнува иницијативноста при изборот на материјалите во процесот на учење и истражувачки активности.