Гледај го семафорот

5-6 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне интерес за откривање нови сознанија и индивидуален пристап кон учење за семафорот.