Високо - ниско

5-6 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за користење на  логичкото мислење и откривање, препознавање и именување на релации високо - ниско.