Како да се создаде пријатна атмосфера за работа во затворен простор во училницата – занималната

"Како да се создаде пријатна атмосфера за работа во затворен простор во училницата – занималната" 

Изготвена од педагог - Маргарита Ставрова

Интерната обука има за цел да се подобрат компетенциите на вработените во однос на подобрување на воспитно-образовната работа на персоналот со децата и како преку игри да се создаде позитивна атмосфера за работа во занималната.

Бидејќи сите имаат право на:

  • Квалитетно образование
  • Слободно дружење со други деца
  • Заштита на чест и углед
  • Развој
  • Почитување
  • Слободно изразување на своето мислење
  • Заштита од физичко и психичко насилство
Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: