Печати со овошје

Објект - Пчелка 2

Возрасна група 3-4 години

Ликовна игра - Печати со овошје

Цел - Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите; да се поттикне да ги користи движењата на прстите и дланките за конкретната цел и да се развива координацијата помеѓу окото и раката.