Дедото и репката

Проектот „Vrtuljak prijateljstva“ се реализира преку Е-твининг платформата од септември, 2021 до јуни, 2022 година.

Целта на проектот е да се стекнат нови знаења и подобрување на социо-емоционалниот развој на децата преку препознавање на сопствените чувства и создавање услови за заеднички активности и соработка.

Основач на проектот е Andreja Zelic.

Во проектот учествуваат наставници од Хрватска, Турција, Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Јордан, Романија и Србија.

Активноста „Дедото и репката“ ја реализираше воспитниот тим од oбјект „Буба Мара“.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: