Був со есенски лисја

4-5 години

Објект - Сонце

“Був со есенски лисја”

Цел: да се развива способноста детето да ја користи доминантна рака.