Принцезата Есен

Ликовна игра: “Принцезата Есен”

4-5 години

Објект - Пчелка 2

Да се оспособат за одбирање на материјали од непосредната околина за ликовно изразување; поттикнување интерес за учество во ликовни активности.