МОИТЕ ИГРИ ВО ГРАДИНКА

3-4 години

Објект - Буба Мара 1

Цел - Да се поттикнат позитивни чувства на радост и задоволство во заедничките игри.