Набљудување на есенски лисја со лупа

Набљудување на есенски лисја со лупа - истражувачка игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се поддржува љубопитноста на детето кон новите предмети и настани во опкружувањето.