Посета на археолошки локалитет Тумба Маџари

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Посета на археолошки локалитет Тумба Маџари

Запознавање со начинот на живот, традиција и култура од минатото.