Зимница

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Зимница - практична игра

Да се поттикнуваат децата да препознаваат и именуваат разни зеленчуци и овошја; да се поттикнува почитување и споделување во игра со други деца.