Подготвуваме овошна салата

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 год.

Подготвуваме овошна салата (практична активност)

Да се поттикнуваат и развиваат здравите животни навики и да се збогатат искуствата како основа за стекнување нови знаења за здравата исхрана.