Вежбам, вежбам

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Активност  - Вежбам, вежбам

Цел: Да се поттикнува развојот на чувството за ритам.