Вредни мравки

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

Вредни мравки

Цел: Да се поттикнат сознанијата за основните фактори и услови за опстојување и развој на живиот свет.