Ден на климатските промени

Објект Сонце

Воспитни групи од 4-5 години

Одбележување - Ден на климатските промени

Работилница - стручниот тим (педагог, логопед) во соработка со музичкиот педагог и воспитно-згрижувачкиот кадар даде акцент за одбележување на Денот на климатските промени, да бидеме свесни, совесни, ние и нашите дечиња за зачувување на нашата планета Земја...

Да се збогатат детските сознанија за промените во природата и нивното влијание.

Децата гледаа едукативно видео „Изладете ја климата“, потоа низ експерименти дознаа како пресушува реката, како се топи снегот, за загадениот воздух, малите креативци се изразија преку цртање и боење на планетата Земја и направија и планина од есенски лисја...

СПАСИ ЈА ПЛАНЕТАТА, ТАА Е ВО ТВОИ РАЦЕ!