Шареното чадорче

Објект  Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Шареното чадорче

Цел - да се поттикне интересот на децата за различни ликовни материјали со препознавање на основните бои.