Игротека

Објект Буба Мара 1

Возрасна група 18-24 месеци

Игротека

Се развиваме и учиме уште од најмала возраст, го зголемуваме интересот кон приказните и сликовниците, го иницираме показниот гест, играме и се радуваме...

 ЗА СРЕЌНО И ИСПОЛНЕТО ДЕТСТВО!