Принцезата есен

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Принцезата есен (ликовна активност - колаж)

Цел: да се поттикне детето да држи ножички со едната рака и да црта по зададена линија.