Староградска Македонска куќа - Велешка

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Староградска Македонска куќа - Велешка

Цел - поттикнување и интерес на децата за начинот на живот во минатото, изразување на креативноста на децата преку разни видови материјали.