Есенка

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Есенка (ликовна игра со есенски лисја).

Да се поттикне интересот на детето кон обликување разни едноставни форми со користење на природни материјали (есенски лисја во разни бои и форми).