Печатиме јаболка

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

"Печатиме јаболка"

Цел - Да се поттикне детето да ги користи и зајакнува дланките и прстите