Моето омилено овошје и зеленчук

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5- 6 години

Моето омилено овошје и зеленчук - колаж

Цел - Да се поттикнува способноста во користење на техника за цепкање и лепење во различни форми и облици.