Есен во гората

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

"Есен во гората"

Цел - Да се развива потребата од поставување прашања и поттикнување иницијатива при избор на материјали за изработување на активноста.