Нашиот град Скопје празнува

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Нашиот град Скопје празнува - 13 ноември...

Видеото можете да го погледнете на следниот