Изработки од есенски лисја

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Изработки од есенски лисја

Цел - Изразување на креативноста на децата преку поттикнување на ситната моторика на дланките и прстите.