СКОПЈЕ те сакаме!

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

СКОПЈЕ те сакаме! - прошетка низ градот

Стекнување нови знаења на децата за градот Скопје, поттикнување на интересот за културните вредности во градот.