Љубезниот лав

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Љубезниот лав - приказна по слики

Гатанки за деца

Вежбаме графомоторика

Слушаме песничка 

Ден на љубезност - одбележување

Што е најважно за децата? Да покажуваат почит и разбирање кон другите, да бидат учтиви, праведни, уште од раната возраст

децата се учат на основните човечки вредности доживени низ игра.