Дрво на толеранција

Меѓународен ден на Толеранција

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Дрво на толеранција

Цел - Да се запознае детето со поимот „толеранција" преку игра, да го збогати речникот со нови поими и преку ликовните техники да ги изразува своите мисли и чувства.