Боите на есента

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Боите на есента - сликање со водени бои

Цел - Развивање интерес кон различни ликовни техники, како и поттикнување развој на моториката на дланките и прстите.