Зимница

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Зимница

Цел - Да се поттикне детето да ги користи и зајакнува дланките и прстите.

Видеото можете да го погледнете на следниот